ASD Distribution เปิดตัว Universal VMS ตัวแรกของเอเชีย สามารถเชื่อมต่อทุกระบบทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน

ASD Distribution เปิดตัว Universal VMS ตัวแรกของเอเชีย สามารถเชื่อมต่อทุกระบบทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน

          เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น (ASD) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Smart Security & Smart Factory ด้านเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจรได้เปิดตัว Universal VMS (Video Management System) ตัวแรกของเอเชียเป็นนวัตกรรมที่จะทลายทุกข้อจํากัดที่จะทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็น Video ต่างยี่ห้อ ต่างระบบ หรือต่างประเภทกัน ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากันเป็นระบบเดียวกันได้อย่างง่ายดาย บ. ASD เป็นรายแรกและเป็นรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของเทคโนโลยี ในประเทศเกาหลี ที่ได้รับมาตรฐาน ISO14001 และ ISO9001 ให้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยมุ่งจับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Video ที่เป็นอุปกรณ์ต่างระบบ ต่างยี่ห้อ ต่างประเภท หรืออยู่ต่างสถานที่กัน ให้สามารถเชื่อมต่อมายังส่วนกลางหรืออยู่ในหน้าจอเดียวกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการ หรือการให้บริการต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณได้เป็นอย่างมาก และสินค้า Universal VMS นี้พร้อมวางตลาดแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

            นายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ( ASD Distribution) เปิดเผยว่า เราเป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบอุปกรณ์สำหรับ Smart Security & Smart Factory เช่น ระบบกล้องวงจรปิดทุกระบบครบวงจร รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงคุณภาพสูง มากว่า 10 ปี โดยบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งและไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และบริษัทฯ เรามีตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ  บริษัทฯมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนจำหน่ายทั้งในด้านสินค้าและการให้บริการ อีกทั้งจัดให้มีการสัมมนาเปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อให้ความรู้ ได้เห็นสินค้าจริงและได้ทดลองใช้ รวมถึงการออกบูธจัดแสดงสินค้าตามงานต่างๆ และการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าผ่านสื่อและSocial Media มาอย่างต่อเนื่อง

            เพื่อตอบโจทย์องค์กรที่มีปัญหา เรื่องการรวมระบบและเข้ากันได้จากความหลากหลายของระบบ หรือต่างยี่ห้อ ต่างประเภทของอุปกรณ์ หรืออยู่ต่างสถานที่กัน แต่ต้องการจะเชื่อมต่อระบบให้สามารถควบคุมมารวมกันที่ศูนย์เดียวกันได้หรือจะแสดงบนหน้าจอเดียวกันได้ (Single Screen Monitoring) และสามารถสื่อสารแบบสองทางได้ และล่าสุดนี้ ASD ได้เปิดตัวสินค้าตัวแรกของเอเชีย ที่เป็นระบบรวม ศูนย์ที่ชื่อว่า “Universal VMS” (Video Management System) ภายใต้แบรนด์ EdgeHandler จากประเทศเกาหลีใต้ สู่ลงตลาด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะทลายทุกข้อจํากัดของความแตกต่างที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อและรวมศูนย์ทุกระบบสำคัญไว้ในที่เดียวกัน หรืออยู่ในหน้าจอเดียวกันได้  โดยจะทำการเชื่อมต่อให้อุปกรณ์ปลายทางที่เป็นสัญญาณภาพ (Video) ทั้งในระบบเดียวกัน หรือต่างระบบกัน หรือจากหลากหลายยี่ห้อ หรือหลากหลายชนิดอุปกรณ์ หรือที่อยู่ต่างสถานที่กัน  ไม่ว่าจะเป็นระบบ CCTV (IP/Analog), Display Viewboard, Access Control, Fire Alarm, POS, File Server หรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ปลายทาง ด้วย HDMI Port ให้สามารถเชื่อมต่อและรวมมายังศูนย์ควบคุมกลาง (Service& Security  Center) โดยผ่านระบบเครือข่าย LAN หรือ WAN เพื่อแสดงภาพ (Monitor) หรือจะเป็นการควบคุม (Control) อุปกรณ์ปลายทางให้มาอยู่ในหน้าจอเดียวกันได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการพูด-คุย หรือสื่อสารแบบ 2-way Communications ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการ หรือการให้บริการดูแล (Maintenance and Onsite Service) ระบบต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปได้ง่าย สะดวกและประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกมากมาย  จึงเหมาะอย่างยิ่งกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีระบบขนาดใหญ่หรือที่มีหลากหลายระบบหรือมีจำนวนสาขาหลายแห่ง รวมถึงการออกแบบระบบ (Solution Design) สำหรับการทำ Smart City Solution หรือ Smart Security ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานลดข้อจำกัดในเรื่องต่างๆ ไปอีกมาก รวมถึงจะช่วยให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณลงไปได้มาก

สำหรับจุดเด่นของ Universal VMS มีมากมาย เช่น

  • สามารถเชื่อมต่อให้กับ อุปกรณ์ต่างระบบ, ต่างยี่ห้อ, ต่างประเภทของอุปกรณ์ ต่างสถานที่ ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ามารวมอยู่ในระบบหรือหน้าจอเดียวกันได้ (Single Screen Monitoring)
  • สามารถควบคุม(Control) อุปกรณ์ปลายทางด้วย Mouse/ Keyboard เพื่อปรับหรือ Setup ค่าต่างๆใน Software หรือจะสั่ง Reboot อุปกรณ์ปลายทางก็ได้
  • สามารถสื่อสารด้วยเสียงจากต้นทาง-ปลายทาง (Support Audio) แบบ 2 ways ได้
  • ตัวอุปกรณ์ Universal VMS เป็นแบบ Hardware Appliance ไม่ต้องใช้ OS หรือ Softwareจึงมีความเสถียรสูง ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่อง License Software อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีการบีบอัดแบบใหม่ที่เป็น 265 มีการบีบอัดข้อมูลมากและมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดเก็บหรือส่งผ่านข้อมูลในระบบ LAN/ WAN จะใช้ Bandwidth ที่ต่ำกว่าและได้ภาพที่คมชัด และ Realtime มากกว่า
  • ทำให้การจัดการและบริหารระบบอุปกรณ์ CCTV Monitoring หรือระบบ Security ประเภทต่างๆ ที่มีต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ หรือต่างระบบกัน ให้สามารถเชื่อมต่อรวมเข้ามาอยู่ในระบบหรือในหน้าจอเดียวกันได้อย่างง่าย สะดวก ไม่สับซ้อน และทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆได้อีกจำนวนมาก
  • มีทีมงานวิศวกร ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบต่างๆ คอยให้คำแนะนำหรือปรึกษาการออกแบบ Solution ต่างๆ หรืออบรมให้ความรู้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจที่มีสาขา บริษัท / องค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานราชการ

          “นอกจากนี้ ASD Distribution เรายังมีทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบระบบ และ Hotline Call Center คอยให้บริการ หรือให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในการออกแบบหรือการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรับประกันสินค้า รวมทั้งมีอะไหล่สำรองในกรณีฉุกเฉิน   สนใจเป็นเจ้าของหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย Universal VMS ได้แล้ววันนี้ ได้ที่ www.asd.co.th , LINE ID : @asd.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-451-1055” คุณสุนทรกล่าวในท้ายสุด

.............................................

7 ความคิดเห็น

 
ปั้นจิ้ม

อ้าว ผิดคิวป่าว? นี่เวปบอร์ดการเมืองเด้อ

อย่าแสดงโง่

 
3 ส

งงงง

 
619

เดียวจะมาศึกษาครับผมชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 
619

คิดว่าอะไรที่แท้ก็คือตาทิพย์เลียนแบบมาจากหนังทริปเปอร์ X  กับเรื่อง Fast แรงทะลุนรกนี่เอง

แต่ดูแล้ว Normal นะถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องเชื่อมต่อ Satellite Monitoring ได้ด้วยนะถึงจะเทียบรุ่นของไอ้กันได้นะ

 
Boulevard of Hopes

แสดงว่า เวปนี้ดังมาก จากการเมืองทะลุไปสู่เทคโนโลยี่เลย  น่าดีแทนจริงๆ

21

 
ปั้นจิ้ม

ทั้งคนโพสท์คนเล่น แยกแยะไม่ออกครับ

ไม่รู้ว่า 4.0 หรือ0.4

ทำตัวตกร่องของสังคมเหมือนลูกน้อง ไอ้ ตู่ เลย...

ขำขำ

 
619

การเมืองนั้นรวมหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนะ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี่ เกษตรกร

เศรษฐกิจต้องมองหลายๆมิติ ไม่แปลกเลยนะที่เทคโนโลยี่ทะลุเข้ามาในการเมืองนะ