ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านมา 5 ปีต้องชดใช้เงินคืนหลวงทั้งหมดหรือไม่

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านมา 5 ปีต้องชดใช้เงินคืนหลวงทั้งหมดหรือไม่

และการเป็นสั่งการโดยไม่มีอำนาจไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่

เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่เสือกมาสั่งนู่นนี่นั่น แต่งกายเลียนแบบข้าราชการ

สั่งการใดๆก็ควรต้องจ่ายเอง.... ไม่มีสิทธิเบิกเงินหลวงไปจ่าย

เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ไม่มีสิทธิเอาเงินหลวงไปใช้

เอารถหลวง งบหลวงไปใช้ไปแจก 5 ปีในระหว่างที่หลงผิดสั่งงานไปต้องชดใช้คืนหลวงให้หมด

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะแต่งตั้งสนช. แต่งตั้งคนเขียนรธน. สั่งจับกุมใคร ก็ผิดกฎหมายทั้งหมด

ไม่มีอำนาจสั่งการ... ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1

8 ความคิดเห็น

 
markpakma

คนที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย โมฆะหมด.. เพาะผู้สั่งไม่มีอำนาจ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
markpakma

รวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญที่ต่ออายุโดยม. 44 ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ไม่มีอำนาจ

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ การวินิจฉัยโดยศาลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

ยังใช้ได้หรือไม่... คำตัดสินวินิจฉัยของศาลที่มีที่มาจากคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาแบบไม่ถูกต้อง

ศาลรธน.ชุดนี้เป็นโมฆะหรือไม่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
เล็กโทรนิคส์

ต้องฟ้องอธิบดีกรมบัญชีกลางที่จ่ายเงินเดือนให้บุคคบที่ไม่ใข่เจ้าหน้ารัฐจ่ายไปได้อย่างไร

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
nopin

ศาลหัวด.. มันจะแถยังไง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
big60

เรื่องนี้ เข้าใจกันได้ง่ายๆ บ้านหลังหนึ่ง ผู้ที่จะทำนิติกรรมในนามบ้านได้ ก็ต้องเจ้าของบ้านในฐานะโดยตรง หรือเจ้าของบ้านในฐานะอื่นเท่านั้น นอกจากนั้น ไม่มีทางเป็นไปได้เลย

...

ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังหนึ่ง ย่อมมีเจ้าของบ้านโดยตรงมีอำนาจเต็ม ในการสั่งงานบริหารบ้าน มีเจ้าของบ้านโดยอ้อมเช่น ญาติพี่น้องเชื้อสาย หรือผู้ที่กฏหมายสมมุติและรับรอง

...

วันหนึ่งโจรเข้าปล้นบ้าน ไล่เจ้าของบ้านไปให้พ้นการเป็นเจ้าของ แล้วสถาปนาตัวเองขึ้นไปเจ้าของ โดยใช้กฏหมายรับรองว่า เป็นเจ้าของบ้านใหม่ ก็เท่ากับเป็นผู้ที่กฏหมายรับรอง

...

ในเมื่อ ยึดอำนาจแล้วเข้าครอบครอง กฏหมายเองก็รับว่าเป็นรัฏฐาธิปัติย์ ก็เท่ากับผู้ปกครองประเทศคนใหม่ ถึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง แต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ที่กฏหมายรับรอง

...

ไม่งั้นจะใช้อำนาจอะไร บริหารประเทศ ใช้อำนาจอะไรใช้เงินงบประมาณ ใช้อำนาจอะไรเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ข้าราชการ มันเป็นไปไม่ได้เลย ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ใช้อำนาจรัฐไม่ได้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
Chuu

มันจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ไง .....

เพราะมันเป็น....." ควาย " .... 09

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
ลุงแพะ

หลังทำปฏิวัติเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ..เหตุผลรับฟังได้..แต่พอมีรธน.แล้วมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคสช.ไว้ในรธน.ความเป็นรัฐาธิปัตย์ย่อมสิ้นสุดและต้องอยู่ภายใต้รธน..เงินเดือนก็มีการจัดสรรงบประมาณลักษณะจะเป็นองค์กรอิสระด้วยซ้ำ..เหตุผลเดียวที่ต้องตัดสินแนวนี้ผมเชื่อว่าเขากลัวจะล้มทั้งกระดาน จะเอาแบบนี้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ไอ่เห้ตู่

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1