ในย่างยุคอลัชชีมีอำนาจ หินชาติผลิผุดดุจเห็บหมา

ในย่างยุคอลัชชีมีอำนาจ หินชาติผลิผุดดุจเห็บหมา

อยุติธรรมลำเอียงไม่เที่ยงแท่น

เสาไม่แน่นลมโกรกก็โยกไหว

อคติคือ  "อธรรม"  คอยนำใจ

แล้วจะเที่ยงได้ไงในบัญชา

ในย่างยุคอลัชชีมีอำนาจ

หินชาติผลิผุดดุจเห็บหมา

#เกาะเกินเลือดประเทศชาติชาวประชา

#สูบกินเลือดประเทศชาติ  คณนา

ให้เดือดร้อนทุกย่อมหญ้า  หน้าไม่อาย.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เผด็จการชั่ว

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

14

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1