เ ท ว ด า เ ดิ น ดิ น . . . . . . กับ . . . . . . โ จ ร ป ล้ น แ ผ่ น ดิ น....

เ ท ว ด า เ ดิ น ดิ น . . . . . . กับ . . . . . . โ จ ร ป ล้ น แ ผ่ น ดิ น....

เ ท ว ด า เ ดิ น ดิ น . . . . . กับ . . .. . . โ จ ร ป ล้ น แ ผ่ น ดิ น.

.

. . . . . . ดี - เ ล ว ....ต่ า ง กั น ร า ว ฟ้ า กั บ ดิ น . . . . . . 

.

.

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  8

4 ความคิดเห็น

 
Chuu

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  8
 
Chuu

ค น เ ห มื อ น กั น . . . . แ ต่ ต่ า ง กั น ร า ว ฟ้ า กั บ ดิ น

.

.Image result for ประยุทธ์

.

Image result for บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  10
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  5
 
3 ส

ไอ่เห้ตูบ

โมโห

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  10
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  7
 
Chuu

หวัดดี 3ส

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  6