เนื้อในไม่ตรงปก!!

เนื้อในไม่ตรงปก!!

นิยายรัฐประหาร เนื้อในไม่ตรงปก
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/blunt-opinion/news_2978495
 ชกไม่มีมุม
นิยายรัฐประหาร เนื้อในไม่ตรงปกคอลัมน์ ชกไม่มีมุมโดย…วงค์ ตาวัน

นิยายรัฐประหาร – อดีตผู้นำนักศึกษายุค 14 ตุลาคม 2516 นายธีรยุทธ บุญมี ซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิชาการ และมีบทวิเคราะห์สังคมไทยมานำเสนออยู่เสมอๆ เพียงแต่ในระยะหลังเริ่มไม่เกรียวกราว ด้วยความไม่แจ่มชัดของจุดยืน

มาล่าสุดนำเสนอมุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร

ที่สำคัญกล่าวถึงการรัฐประหาร ทำให้โดนโต้แย้งอย่างมาก

โดยกล่าวว่า “อย่าหยิบเรื่องรัฐประหารมาเป็นหลักขัดแย้งในสังคม เพราะเป็นอุบัติเหตุที่ใครควบคุมไม่ได้ การรัฐประหารไม่ง่าย ถ้าไม่มีเหตุผล”

เท่ากับเรียกร้องทำนองว่า อย่าไปเอ่ยถึงการรัฐประหารมากนัก จะนำไปสู่ข้อขัดแย้ง

ทั้งมีท่าทียอมรับว่า การรัฐประหารไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆ ถ้าไม่มีเหตุผลความจำเป็น รวมทั้งยังเห็นว่า เป็นอุบัติเหตุที่ควบคุมไม่ได้!?!

บทสรุปจากธีรยุทธ บุญมี ก็คือ

1.อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์การรัฐประหาร เพราะจะเกิดข้อขัดแย้ง 2.รัฐประหารมีเหตุผลจำเป็น 3.รวมทั้งเป็นอุบัติเหตุที่ควบคุมไม่ได้

พูดอย่างนี้เสมือนว่า การรัฐประหารในประเทศไทยที่ผ่านๆ มานั้น มักเกิดโดยปุ๊บปั๊บ ไม่ได้วางแผนอะไรหรอก

ทั้งนี้โดยข้อเท็จจริงแล้ว การศึกษาความเป็นมาของการรัฐประหารแทบทุกครั้ง มีการจงใจวางแผนเอาไว้ มีการสร้างสถานการณ์เพื่อปูทางล่วงหน้าเอาไว้

ที่สำคัญชนวนเหตุที่ทำให้เกิดรัฐประหารแต่ละครั้ง ก็ไม่ได้ตรงกับข้ออ้างที่สร้างกระแสหรือที่ใช้ในการแถลงเหตุผลที่ต้องเข้ายึดอำนาจการปกครองแต่อย่างใด

เนื้อในไม่ตรงปก!!

เช่น รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 ต้นเหตุคือ ระแวงนายกฯ ที่แต่งตั้งพล.อ.คนดังเข้ามาคุมกลาโหม อาจเพื่อปลดย้ายผู้นำเหล่าทัพ

แต่ก็สร้างกระแสการเมืองคอร์รัปชั่น กินทั้งตามน้ำทวนน้ำ ตั้งฉายาครม.บุฟเฟต์คาบิเนต แล้วยึดอำนาจ

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และ 22 พฤษภาคม 2557 สูตรเดียวกัน คือมีม็อบโจมตีรัฐบาลเลือกตั้งว่าโกงกินเลวร้ายเป็นทุนสามานย์ แล้วเรียกหารัฐประหาร พร้อมกับทำให้บ้านเมืองติดล็อก มีการชัตดาวน์ ปูทางให้รถถังออกมา

เนื้อในกลับมองเห็นว่า แค่เกมชิงอำนาจจากนักการเมือง!

ยิ่งหนล่าสุดสร้างเรื่องสวยหรูปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ผ่านมา 5-6 ปีแล้ว แทบไม่มีการปฏิรูปอะไรสักเรื่อง

โดยข้อเท็จจริง บ่งชี้ว่า มีการเตรียมแผน มีการสร้างกระแสนำร่อง สร้างนิยายปูทางไม่ใช่อุบัติเหตุที่ควบคุมไม่ได้

นักการเมืองโกงกินมีแน่ แต่ต้องแก้ด้วยกลไกสภา การให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อการตัดสินใจของชาวบ้านในการเลือกหนหน้า

รัฐประหารทั้งผิดขั้นตอนวิธีการ ทั้งทำลายอำนาจประชาชน

นักประชาธิปไตยต้องไม่ยอมรับว่า รัฐประหารทำได้ถ้าจำเป็น เพราะเนื้อในของรัฐประหาร ไม่ตรงปก!!

............

........................

..........................................

งบกลาโหม
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/relevant/news_2978153


งบกลาโหม

งบกลาโหมคอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม 

งบกลาโหม : เข้าสู่ช่วงสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพ...งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ตัวแทนประชาชนจะได้ร่วมกันชำแหละการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล หลังสภาฝักถั่วก่อนหน้านี้ใบ้แบะๆ ยกมือผ่าน ไม่มีค้านสักแอะ

ไฮไลต์อยู่ที่งบกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่า 6,200 ล้านบาท

จากเอกสารภาคผนวกการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาทนั้น

กระทรวงกลาโหมเป็นลำดับที่ 5 ที่ ได้รับจัดสรรเพิ่ม โดยขอเพิ่มอยู่ที่ 233,353,433,300 บาท เพิ่มขึ้น 6,226,867,000 บาทจากปี 2562 มาอยู่ที่ 227,126,566,300 บาท

หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมต่างก็ได้รับเพิ่มขึ้นแบบยกแผง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ 10,350,214,200 บาท เพิ่มขึ้น 286,978,100 บาท

กองทัพบก คว้าไป 113,677,434,900 บาท เพิ่มขึ้น 2,300,531,300 บาท

กองทัพเรือ ก็ไม่เบา 47,277,902,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,793,237,000 บาท

กองทัพอากาศ เหนาะๆ ได้รับการจัดสรร 42,882,834,500 บาท เพิ่มขึ้น 1,273,930,800 บาท

กองบัญชาการกองทัพไทย ก็ใช่ย่อย 17,912,107,200 บาท เพิ่มขึ้น 558,721,400 บาท

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไม่น้อยหน้า 1,252,940,500 บาท เพิ่มขึ้น 13,468,400 บาท

ทั้งนี้ พบว่าแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงนั้น กองทัพบก เพิ่มขึ้น 2,650,320,600 บาท กองทัพเรือ เพิ่มขึ้น 833,710,700 บาท และกองทัพอากาศ เพิ่มขึ้น 403,097,200 บาท

รวม 3 เหล่าทัพ พุ่งพรวด 3,887,128,500 บาท

งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ ในส่วนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ พบว่ากองทัพบกเพิ่มขึ้น 536,384,300 บาท กองทัพเรือเพิ่มขึ้น 938,605,000 บาท กองทัพอากาศเพิ่มขึ้น 947,644,000 บาท

รวม 3 เหล่าทัพก็ปาเข้าไป 2,422,633,300 บาท

งบประมาณจำนวนมหาศาลและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการยึดอำนาจ เป็นข้อกังขาของประชาชนมาตลอด

จริงอยู่กองทัพจะต้องมีแสนยานุภาพ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ต้องเกรียงไกร เพื่อข่มอริราชศัตรู และมีความพร้อมยามศึกสงคราม

แต่ก็มีคำถามตามมาว่าโลกยุคเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมากอย่างในปัจจุบัน การศึกสงครามที่น่าจะเลยไปแล้วสำหรับใช้กำลังห้ำหั่นนั้น

ระหว่างความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชน กับแสนยานุภาพทางทหาร อะไรจะต้องมาก่อนกัน

ประเด็นนี้คงมีการอภิปรายในสภา

เภรี กุลาธรรม

................

............................

...................................................

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1

3 ความคิดเห็น

 
3 ส

อนาถ

ขี้เซา

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  3
 
big60

แค่บอกว่า รัฐประหารไม่ง่าย ถ้าไม่มีเหตุผล มันก็ไม่ใช่ล่ะยุทธเอ้ย นั่นมันก็แค่หลักการของรัฐประหารที่เกิดขึ้นเพราะจำเป็นจริงๆ เอามานับรวมกับรัฐประหารจงใจไม่ได้

...

รัฐประหารจงใจเกิดได้ตลอด กี่ปีกี่เดือนก็เกิดได้ ดูแต่บางประเทศ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งสองเลย แถมมีระยะกะเกณฑ์ไว้พอดิบพอดี พอประชาธิปไตยจะไปใกลทีก็มาที

...

ขนาดกะระยะเวลาได้ ไครว่าไม่ง่าย ส่วนเหตุผล ก็เห็นเขาหาได้ประจำ แถมไม่ต้องหาเหตุผลมากมาย ก็ใช้เหตุผลเดิมนั่นแหละ ตลอดปีตลอดชาติ ใช่ไม่ใช่ก็ใช้ได้ทั้งนั้น

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
markpakma

ถ้ายอมรับระบอบประชาธิปไตยก็จะไม่มีรัฐประหาร

ที่ทำรัฐประหารก็คือกบฎที่อ้างไปเรื่อย  อันที่จริงกบฎทั้งหลาย

ไม่มีใครยอมรับอำนาจประชาชน ไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชน

ทุกคนในโลกประชาธิปไตยคือหนึ่งเสียงเท่ากัน 

คนที่ไม่ยอมรับประชาธิปไตยเท่านั้นที่คิดว่าเสียงของประชาชนไม่ควรจะเท่ากัน

ยิ่งคนถือปืน รวมกับชนชั้นสูงที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือใครนั่นยิ่งห่างไกล

จากคำว่าประชาธิปไตย

ประเทศเจริญแล้วใครเขาเอาทหารออกมายึดอำนาจจากประชาชนกันบ้างล่ะ

นั่นเป็นคำตอบว่าคนที่ล้าหลังไม่พัฒนาแท้จริงแล้วเป็นคนกลุ่มไหนกันล่ะ

ยังมาหาว่าชาวบ้านโง่.... ใครกันที่โง่ไม่รู้จักเคารพสิทธิของชาวบ้านกันล่ะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  4