ส่งผู้ว่า แบบ แทคทีม...ปลอดภัยกว่า

ส่งผู้ว่า แบบ แทคทีม...ปลอดภัยกว่า

ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

ไม่มีข้อกฎหมาย สังกัดพรรค

ดังนั้น เพื่อไม่ให้ตัดคะแนนกันเอง

ต้องส่งแบบ ทำรายการ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ หรือ ทีวีพูล

.

ส่งคนเดียวโดยประกาศว่า

ใครจะเป็น ผู้ว่า รองผู้ว่า

.

 .

อย่าให้เหมือน ส.ส.เขตสัมพันธวงศ์

อนาคตใหม่มาแน่

แต่ คนของเพื่อไทยหาที่ลงไม่ได้

เอามาลง ได้คะแนนไปบ้าง แต่ไปตัดคะแนนกันเอง

ผลคือ ตกทั้งคู่

โดยอนาคต ใหม่เกือบได้ฉิวเฉียด

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

3 ความคิดเห็น

 
619

การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ เพื่อไทยกับอนาคตใหม่ต้องรวมใจกันเป็นหนึ่ง

อาศัยที่คนกรุงเทพเทคะแนนเสียงให้ อนค.สูงสุด อาศัยที่เพื่อไทยมี สส.เขต

ในกรุงเทพไม่ใช้น้อยเหมือนกัน  ผมว่าถ้าจะทำงานใหญ่สำเร็จได้แน่นอนว่าต้อง

ได้ผู้ว่ากรุงเทพจากฝ่าย ปชต.ก่อนนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

 ติดตามครับ

OK

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
อุลต้าแมว

เราควรลดความสำคัญของกทม.ลง ไปพัฒนาเชียงใหม่ ขอนแก่น โคราช ลพบุรี

หรือจังหวัดอื่นๆ ปล่อยให้กรุงเทพค่อยๆเฉา ฝ่ายปชต.ไม่ควรส่งผว.กทม.ปล่อยให้เผด็จการมันครองไป..

มันจะเก็บค่าขยะเดือนละ200-300ก็ช่างมัน เราออกไปอยู่ตจว.ขายที่แพงๆไปหาที่ถูกๆแล้วพัฒนาให้เจริญ

กรุงเทพปล่อยมัน..(มีต่อ)

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0