สุเทพเทือก, น่าทำเป็นรถเร่แลกกาละมัง แลกไข่ วิ่งตามหมู่บ้าน, พร้อมเก็บค่าสมาชิกวันละบาท

สุเทพเทือก, น่าทำเป็นรถเร่แลกกาละมัง แลกไข่ วิ่งตามหมู่บ้าน, พร้อมเก็บค่าสมาชิกวันละบาท

แถมแจกปฎิทิน 2562 รูปตัวเองเปลือยครึ่งท่อน

น่าจะworkกว่าที่เดินให้คนด่า เหมือนทุกวันนี้

3 ความคิดเห็น

 
caht

 
caht

 
3 ส

ไอ่เมือก

ขำขำ