สะท้อนความเป็น “รัฐราชการรวมศูนย์”เด่นชัด อยู่ในกำมือของฝ่าย”กฎหมาย” อยู่ในกำมือของ”ราชการ”

สะท้อนความเป็น “รัฐราชการรวมศูนย์”เด่นชัด อยู่ในกำมือของฝ่าย”กฎหมาย” อยู่ในกำมือของ”ราชการ”

การ์ตูน เซีย

 

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2203609

 

09.00 INDEX มอง ซุปเปอร์บอร์ด การบินไทย เห็นภาพ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

การปรากฏขึ้นของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญ หาบริษัทการบินไทยจำกัด หรือที่สื่อเรียกว่า “ซุปเปอร์บอร์ดการบินไทย”นั้นสำคัญ

ไม่เพียงเพราะประธานคณะกรรมการคือ นายวิษณุ เครืองาม แทนที่จะเป็น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เท่านั้น

หากองค์ประกอบของคณะกรรมการก็ยังเป็น

1 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 1 นายประสงค์ พูนธเนศ 1 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ 1 นายชยธรรม พรหมศร 1 นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ

1 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 1 น.ส.รื่นฤดี สุวรรณมงคล โดยมี นายประภาศ คงเอียด เป็นกรรมการและเลขานุการ

ปัจจัยสำคัญคือรากหรือฐานที่มาของกรรมการ

นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลหลังรัฐประหารปี 2557

ขณะเดียวกัน นายประสงค์ พูนธเนศ เป็นปลัดกระทรวงการคลัง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ เป็น ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายชยธรรม พรหมศร เป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม นายประภาศ คงเอียด เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

น.ส.รื่นฤดี สุวรรณมงคล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมบังคับคดีแห่งกระทรวงยุติธรรมมาก่อน

คณะกรรมการชุดนี้ถอดรูปแบบและโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดินตามพรก.การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้ครบถ้วน

ไม่มีบุคคลจากภาคการบิน ไม่มีบุคคลจากภาคเอกชน ล้วนเป็นบุคคลจากระบบราชการ สัมพันธ์กับคณะรัฐประหาร

สะท้อนความเป็น “รัฐราชการรวมศูนย์”เด่นชัด

กรณีการฟื้นฟู”การบินไทย”จึงได้กลายเป็นกรณีการฟื้นฟู”รัฐบาล” ไปโดยอัตโนมัติ

อนาคตของ “รัฐบาล”จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอนาคต ของ “การบินไทย”ไปโดยอัตโนมัติ

อยู่ในกำมือของฝ่าย”กฎหมาย” อยู่ในกำมือของ”ราชการ”

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

1 ความเห็น

 
3 ส

รัฐราชการ

เหงา

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0