วิษณุ เลิกแถได้แล้ว ตะแบงหลักกฎหมายเบื้องต้นแบบนี้ก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเหลืออีกแล้ว

วิษณุ เลิกแถได้แล้ว ตะแบงหลักกฎหมายเบื้องต้นแบบนี้ก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเหลืออีกแล้ว

รัฐธรรมนูญมาตรา 170 และ 82 ให้อำนาจสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาฯ ขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ เมื่อได้รับคำร้องแล้วประธานสภาจะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 

ส่วนการจะมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ นั้น มาตรา 82 วรรคสองของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

 

กรณีของพลเอกประยุทธ์ต่างจากกรณีของ ส.ส. ที่ถูกร้องว่าขาดคุณสมบัติเพราะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ เนื่องจากกรณีดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่า ส.ส. ที่ถูกร้องนั้นได้ถือหุ้นจริงหรือไม่อันถือได้ว่าข้อเท็จจริงยังไม่ยุติ ศาลรัฐธรรมนูญจึงยังไม่มีคำสั่งให้ ส.ส. เหล่านั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกรณีของพลเอกประยุทธ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้แล้ว เทียบเคียงได้กับกรณีของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ กกต. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนยุติแล้ว ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย เพราะกฎหมายใช้คำว่า “ให้” อันเป็นบทบังคับ รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจศาลใช้ดุลพินิจ ถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสองจะได้เลิกตะแบงเสียที

 

วัฒนา เมืองสุข

7 กรกฎาคม 2562


---------------------------------------------------------


เสียคนตอนแก่แท้ ๆ มัวเมาในลาภยศจนไร้สิ้นซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นนักกฎหมาย ในขณะที่รุ่นเดียวกันอย่าง อรรถพล ใหญ่สว่าง นั้น อัยการทั่วประเทศเลือกเขามาเป็นประธานคณะกรรมการอัยการด้วยคะแนนท่วมท้น คนจะได้รับการยอมรับหรือไม่นั้น อยู่ที่การปฏิบัติตนจริง ๆ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เห้นุ

โมโห

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
เล็กโทรนิคส์

ฟอกขาว    ระหว่าง ผงซักฟอกแบบน้ำ กับแบบผง  ว่าอย่างไหนจะขาวมากกว่า

จะซักด้วยเครื่อง หรือซักด้วยมือ 

ก็คนแถ คเดียวกัน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1