ระหว่าง…"ชังชาติ"และ"เช่าชาติ"…!!??

ระหว่าง…"ชังชาติ"และ"เช่าชาติ"…!!??

บรรดาเจ้าสัวในไทยได้สถาปนาตนเป็นพวก"เช่าชาติ"

ส่วนฝุ่นเมืองรับเกียรติเป็นพวก"ชังชาติ"โดยอัตโนมัติ..!!

สองฝ่ายต่อสู้กันผ่านกติกาไม่เป็นธรรมจาก"อำนาจเก่า"

การพัฒนาเมืองมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้นทำได้สองวิธี คือ

1.สร้างโอกาส,ลดอุปสรรค,เพิ่มรายได้,ลดรายจ่ายแก่ ปชช.

2.กำจัดผู้เกียจคร้าน,มักง่ายไม่ขวนขวาย,อยากได้เฉยเฉย

วิธีที่หนึ่งใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นช่องทาง เป็นโอกาส

พึ่งพาจากความสามัคคี,มีวินัย,มีสามัญสำนึกดี,มีอุดมการณ์

มีผู้นำดี,มีปัญญา,เสียสละ,เด็ดเดี่ยวกล้าหาญ,มีความเด็ดขาด

วิธีที่สองใช้ระบอบแบ่งชั้นวรรณะ ๔ อย่างศาสนาพราหมณ์

มีการอ้อนวอนร้องขอเป็นปฐม,มีการร่ายพระเวช,และบูชายัญ

กำหนดเขตแก่จัณฑาลให้อยู่ในเขตสงวน เขตเฉพาะที่กำหนด

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  8
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  9

23 ความคิดเห็น

 
พิเภกInter

ตัวอย่างของการเพิ่มรายจ่าย…!!

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  7
 
พิเภกInter

ตัวอย่างการเพิ่มรายจ่าย และลดรายได้…!!

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  6
 
nopin

นโยบาย ลดรายได้ เพิ่มราย คนจนไม่เดือดร้อนเพระไม่ได้นั่งทุกวัน

สน๗บสนุนให้เพิ่อีกสัก 50..ายการนะจ๊ะ  555555....666666.26

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  7
 
พิเภกInter

การเว้นคืนที่ดินทำให้"ฝุ่นเมือง"ต้องย้ายออกไปนอกเมือง

การหารายได้ด้วยการเข้ามาหางานในเมืองกรุงต้องใช้รถโดยสาร

อย่างไรเสียยังคงต้องจ่ายค่าพาหนะเพราะการย้ายถินอาศัย

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  7
 
พิเภกInter

การปกครองอย่างลัทธิพราหมณ์ ทำให้คนจัณฑาลยังคงอยู่

ให้เป็นผู้รับใช้ของชนชั้นวรรณะ เป็น"ฝุ่นเมือง"คงที่

วิธีแก้ไขยังมี แต่ต้องอาศัยอุดมการณ์ และสามัญสำนึก…

……

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  5
 
พิเภกInter

หากชนชั้น"ฝุ่นเมือง"มีมานะ มีอุดมการณ์ มีสามัญสำนึก

เมื่อนั้นการกล่าวอ้างถึงระบอบประชาธิปไตยเป็นจริงได้

ยามใด"ฝุ่นเมือง"ขาดสิ่งที่ว่า การปกครองอย่างลัทธิพราหมณ์ชนะ

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  3
 
พิเภกInter

ทุก 30-40 ปีจะมีการบูชายัญเสียหนึ่งครั้ง

เป็นการกำจัดหวกหัวก้าวหน้าลงไป

หลังจากนั้นจึงกำเนิดคนรุ่นใหม่มาเป็นพวกหัวก้าวหน้า

ลัทธิพราหมณ์ก็ให้มีการบูชายัญซ้ำไปเช่นนี้เรื่อยไป

ชนชั้นวรรณะก็สามารถเสวยสุขต่อไปได้อีก

ลัทธิพราหมณ์นั้น เข้ามาไทยประปรายสมัยสุโขทัย

แต่มาหนักข้อสุดในปลายอยุธยา มาทางนครศรีธรรมราช

รัชกาลที่ ๑ ได้นำขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบการปกครอง

ใช้มาทำกระทำพิธีในราชสำนัก อย่างพราหมณ์ มากำหนดการบูชายัญ..!!

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  8
 
พิเภกInter

เรียกการปกครองอย่างพราหมณ์นี้ว่า"ธรรมาธิปไตย

ยึดเอาสมมติเทพฯเป็นสรณะ เป็นที่รวมศูนย์รวมใจ

แก่ชนชันอันมี พราหมณ์,กษัตริย์,แพทย์,ศูตร ส่วนจัณฑาลไม่เกี่ยว เพราะไม่มีวรรณะ

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  7
 
พิเภกInter

ไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

แต่การปกครองทำโดยลัทธิพราหมณ์

เราสังเกตได้จากพิธีกรรมของกษัตริย์

เริ่มด้วยพิธีอย่างพราหมณ์ ต่อด้วยพุทธ

เขาใช้พราหมณ์ขึ้นต้นมาตลอด ด้วยคำภีร์พระเวช

เป็นหลักปกครองที่ออกแบบมากว่า 4 พันปี โดยชาวอารยัน

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  5
 
หลวงพี่เตี้ย

ประเทศไทยอยู่ลำบาก

เราไปอยู่ยุโรปกัน

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  7
 
พิเภกInter

ไม่ลำบากหากเรา"อยู่เป็น"

ข้อดีของเมืองไทย คือ เรามีธรรมชาติเป็นมิตร

ไม่หนาวจัด ร้อนจัด ไม่ถูกบีบคั้นจากภัยธรรมชาติ

ข้อเสียคือ ทำให้"ฝุ่นเมือง"ไม่ขวนขวายเลือกความสบายเป็นหลัก

และศาสนาพุทธไม่เหมาะแก่การปกครองเพราะไม่มีบทลงโทษ

มีเพียงศีลที่เป็นบังคับซึ่งไม่เพียงพอ นานไปล่มสลายไปอย่างมอญ

ศาสนาพราหมณ์จึงเหมาะแก่การนำมาใช้เป็นแนวทางการปกครอง

เพราะมีการบูชายัญเป็นบทลงโทษ ทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข

ทั้งนี้ภูมิศาสตร์ อากาศ และความสบาย จึงทำให้คนในชาตินิยมความ"อยู่เป็น"

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  3
 
หลวงพี่เตี้ย

ใครๆก็ไปอยู่ยุโรป

วันก่อน  วงไฟเย็นทั้งวงก็ไปอยู่ฝรั่งเศส

บางคนก็ไปอยู่เยอรมัน

ยุโรปน่าอยู่

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  5
 
พิเภกInter

ยุโรปแพง หาเงินยาก หนาว

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  4
 
พิเภกInter

ยุโรปมักเหยียดส่วนสูงกัน

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  5
 
พิเภกInter

ความจริงน่าเห็นใจพวกฝุ่นเมืองที่ถูกเอาเปรียบ

แต่ม้านั้น"จูงได้ลากไม่ได้"เลือกตั้งครั้งใดใครซื้อพวกเขาก็ขาย

ไม่มีใครคิดลุกขึ้นสู้ ยอมเป็นผู้ถูกกระทำ…

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  3
 
พิเภกInter

กล่าวถึงพวก"จีนเช่าชาติ"หลังจากเข้าไทยมาหาไออุ่น

วันนี้พวกเขามั่งคั่งจากการทำมาค้าขาย พวกเขาก็เริ่ม"เช่าชาติ"

แน่นอนว่าเมื่อนผ่าน 99 ปีไปแล้ว การ"ซื้อชาติ"ที่เคยเช่าย่อมตามมา

……

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  5
 
พิเภกInter

นาทีนี้พวก"จีนเช่าชาติ"ต่างฟัดแผ่นดินไทยอย่างเมามันสส์

พวก"จีนเช่าชาติ"เหล่านนี้ ส่วนใหญ่พูดไทยไม่ชัด

พวกเขาเองเงินมาจากไหนมา"เช่าชาติ"…??ท่านอาจสงสัย

ทั้งกิจการงานค้า ทั้งทรัพย์สินมหาศาลคิดรวมกันหลายแสนล้าน

พวกเขายังมีเหลือนำเงินมาเช่าชาติ"ได้อีกไม่จำกัด…

จีนนั้นเองที่สนับสนุนผ่าน"เจ้าสัวเป็ดไก่ เจ้าสัวค้าเหล้า และเจ้าสัวเทียมๆ

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  4
 
พิเภกInter

ฝ่ายการเมืองก็ได้รองสมคิดคอยอำนวยความสะดวก

ทั้งบ้านป่าในเมืองตกในกำมือ"จีนเช่าชาติ"ในรูปแบบเช่าและซื้อขาด

ส่วนภาษีที่มีมากก็ให้เกษตรกรถือสิทธิแทนแล้วนำมากู้อีกทอดหนึ่ง

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  4
 
หลวงพี่เตี้ย

จีนเช่าชาติที่ไหนกัน

คนไทยเช่าชาติกันเอง

ให้เงินยามเอาหูไปนา  เอาตาไปไว้บ้านบางแค   แล้วก้หยิบฉวยสิ่งต่างๆไปเป็นประโยชน์ส่วนตน    16

อย่างหน้าด้านๆ

รวยแล้วก็ไปอยู่ยุโรบ   อย่างเซ็นทรัลไปซื้อห้างสรรพสินค้าในยุโรป

บริษัท MINT ก็ไปชื้อโรงแรมในยุโรป

ใครๆก็ไปยุโรป

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  5
 
พิเภกInter

เงินภาษีของประชาชนโดยรวม นำมาสร้างสาธารณูปโภค

เสร็จแล้วก็ส่งต่อให้"จีนเช่าชาติ"นำไปหาประโยชน์ต่อไป

ส่วนคนจนก็ย้ายออกไปนอกเมือง ที่เหลือหากไม่ใช่ต่างชาติก็เป็นผู้ดีมีการศึกษา

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  8
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  5
 
3 ส

โทษไอ่เห้ตูบ

โมโห

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  5
 
พิเภกInter

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  5
 
พิเภกInter

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  3