ยืนยกฟ้อง!! “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ พ้นผิด ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ปมทีพีไอ

ยืนยกฟ้อง!! “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ พ้นผิด ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ปมทีพีไอ

ยืนยกฟ้อง!! “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ พ้นผิด ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ปมทีพีไอ
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3078607

องค์คณะอุทธรณ์คดีนักการเมือง พิพากษายืนยกฟ้อง “ทักษิณ” พ้นข้อกล่าวหา ม.157 ตั้งคลัง แทรกแซงฟื้นฟู “ทีพีไอ” ชี้ ฟังไม่ได้เอิ้อประโยชน์พวกพ้อง ขณะที่การเสนอชื่อคนบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายยินยอม

เมื่อเวลา เวลา 11.00 น. วันที่ 22 พ.ย ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ 9 คน ที่เลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา” อ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ อธ.อม.4/2561

ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โจทก์ ยื่นอุทธรณ์คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากยกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อายุ 70 ปี อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 จำเลย

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเป็นเหตุให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีกล่าวหาเมื่อปี 2546 นายทักษิณ ขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้นำเสนอให้กระทรวงการคลัง สมัยที่ ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ เป็น รมว.คลัง เข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทีพีไอ และจำเลยร่วมกับ ร.อ.สุชาติ ยินยอมให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผน และเป็นผู้เสนอชื่อ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ เป็นประธานคณะผู้บริหารแผน และนายทนง พิทยะ เป็นผู้บริหารแผน

โดยคดีนี้ ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง นายทักษิณแบบไม่มีตัวจำเลยเมื่อปี 2561 เนื่องจากหลบหนีคดีอื่นอยู่ในต่างประเทศ และศาลพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลย ตามขั้นตอน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (วิ อม.) พ.ศ.2560 มาตรา 28, 33, 59 ซึ่งศาลออกหมายจับนายทักษิณแล้วโดยชอบแล้วไม่ได้ตัวมาศาล ชั้นพิจารณาจำเลยไม่มาศาลถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดี และเป็นสำนวนคดีแรก ในจำนวน 4 สำนวนที่อัยการสูงสุด

และ ป.ป.ช. ยื่นพิจารณาคดีไต่สวนลับหลังจำเลยตาม วิ อม.ใหม่ แล้วศาลฎีกาฯ มีคำพิพากษายกฟ้อง (4 สำนวน ที่อัยการสูงสุด และ ป.ป.ช.ยื่นฟ้องไว้ตั้งแต่ปี 2550-2551และภายหลังยื่นขอพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลย ตามกฎหมายใหม่ปี 2560 ประกอบด้วย คดีกล่าวหาร่วมทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษดามหานครที่ยกฟ้องเมื่อวันที่ 30 ส.ค.62

คดีกล่าวหาปล่อยกู้ธนาคารเอ็กซิมแบงค์ให้รัฐบาลพม่า 4,000 ล้านบาท เพื่อเอื้อประโยชน์กลุ่มชินคอร์ป ให้จำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา , คดีกล่าวหาดำเนินโครงการออกสลากพิเศษหวยบนดินโดยมิชอบ ให้จำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา

คดีกล่าวหาแปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิต เอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือชินคอร์ปฯ รัฐเสียหาย 6.6 หมื่นล้านบาท ยังอยู่ในกระบวนไต่สวนพยานโจทก์) ขณะที่ วันนี้มีเพียงผู้แทน ป.ป.ช.โจทก์ เดินทางมาศาล ซึ่งศาลอ่านคำพิพากษาให้ฝ่ายโจทก์ฟัง และถือว่าจำเลยรับทราบคำพิพากษา

โดย องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ พิจารณาประเด็นที่ ป.ป.ช.โจทก์ ยื่นอุทธรณ์แล้วเห็นว่า แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงให้อำนาจกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนของ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีพีไอ ลูกหนี้ก็ตาม

แต่กระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่หลักในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงการพยุงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้เกิดความเสียหายมากจนยากแก่การแก้ไข

การเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนของทีพีไอ ซึ่งประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหากทีพีไอไม่สามารถฟื้นฟูได้และตกเป็นผู้ล้มละลาย กิจการเหล่านั้นอาจหยุดชะงักประเทศชาติและประชาชนย่อมได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พฤติการณ์ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งและเร่งด่วนที่กระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการเมื่อได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ กระทรวงการคลังจึงเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนของทีพีไอได้

ส่วนที่ ป.ป.ช.โจทก์ อุทธรณ์ว่า นายทักษิณ จำเลยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันสั่งการและเป็นตัวการร่วม รวมถึงไม่ทักท้วงการพิจารณาของ ครม.เพื่อเปลี่ยนจากวาระเพื่อทราบ เป็นวาระเพื่อพิจารณา มีผลให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนของทีพีไอโดยมีเจตนาครอบงำกิจการของทีพีไอ กับเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องนั้น

ข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่า จำเลยเชิญตัวแทนของเจ้าหนี้และผู้บริหารของทีพีไอเข้าหารือที่บ้านพิษณุโลกเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของทีพีไอและการตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่เท่านั้น แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ได้เลือกกระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนตามข้อเสนอของจำเลย หลังจากนั้นจำเลยก็ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับเหตุในคดีนี้ อีกทั้งต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่ตั้งบริษัทบริหารแผนไทย จำกัด

เป็นผู้บริหารแผนตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้โดยเห็นควรขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนหากกระทรวงการคลังยินยอม ซึ่งในท้ายที่สุดที่ประชุมเจ้าหนี้และทุกฝ่ายยินยอมให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนและศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งกระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนข้ออ้างเกี่ยวกับการครอบงำกิจการของทีพีไอโดยอ้างคำกล่าว “นายอยากได้” คำว่า “นาย” หมายถึงจำเลย ผู้ที่พูดข้อความคือ ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ ไม่ใช่จำเลย จึงเป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย ส่วนที่จำเลยเสนอชื่อคณะผู้บริหารแผนของทีพีไอ เป็นเพียงการเสนอความเห็นเบื้องต้นแก่ รมว.คลัง ในเรื่องที่นำมาปรึกษาเท่านั้น และจะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง

เมื่อไม่ปรากฏว่า นายทักษิณ จำเลย เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการของทีพีไอ หรือการบริหารกิจการ หรือเข้าไปรับโอนถือครองหุ้นของทีพีไอจึงรับฟังไม่ได้ว่า การเสนอชื่อคณะผู้บริหารแผนของจำเลย เป็นการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง

สำหรับข้ออ้างที่ว่าการขายหุ้นเพิ่มทุนของทีพีไอ ให้แก่หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และศาลฎีกามีคำพิพากษาให้กระทรวงการคลังคืนเงินค่าจ้างบริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด ที่บริหารจัดการกิจการทรัพย์สินของทีพีไอให้แก่ทีพีไอ ทำให้ทีพีไอและกระทรวงการคลังได้รับความเสียหายนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนของทีพีไอแล้ว

หากทีพีไอหรือกระทรวงการคลังได้รับความเสียหายอย่างไร ทีพีไอหรือกระทรวงการคลังก็อาจไปว่ากล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อไม่ปรากฏในทางไต่สวนว่าจำเลยได้เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นหรือมีพฤติการณ์ที่บ่งชี้ได้ว่าจำเลยมีเจตนาพิเศษประสงค์ต่อผลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การกระทำของจำเลย จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ตามฟ้อง ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของ ป.ป.ช.โจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อองค์คณะผู้พิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว ผลคดีจึงถือเป็นที่สุดยุติดตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยนายทักษิณ อดีตนายก ไม่มีความผิด ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ในกรณีดังกล่าว โดยขณะนี้คดีดังกล่าวถือเป็นคดีเดียวที่ศาลฎีกาฯ และองค์คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ มีคำพิพากษายืนให้ยกฟ้อง

.......

.............

........................

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ : จับตา “ดาบสอง” และถอดรหัส “คำ” น่ารู้ หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่ง ธนาธร พ้นสภาพ ส.ส.
https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_3076156


ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ : จับตา “ดาบสอง” และถอดรหัส “คำ” น่ารู้ หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่ง ธนาธร พ้นสภาพ ส.ส. – BBCไทย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมพิจารณาปมตั้งคดีอาญาแก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในสัปดาห์หน้า หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เขาพ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. ตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562 จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 21 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวระบุว่า สำนักงาน กกต. จะเสนอให้ กกต. พิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 20 พ.ย. “รวมถึงการแจ้งข้อกล่าวหาและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 ในการประชุม กกต. ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า”

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุว่า เห็นว่า กกต. ดำเนินการแน่ แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบ และได้ฟังวิทยุ คดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคอนาคตใหม่มีถึง 25 คดี เพิ่งเสร็จสิ้นไปเพียง 1 คดี

“เห็นเลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ว่ากำลังดูอยู่ คงต้องรอคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนบุคคลมาดูจะได้เห็นว่ามีอะไรหรือไม่ เพราะตามมาตรา 151 ใครเปิดอ่านดูก็จะเห็นว่าหากรู้ว่าขาดคุณสมบัติและจงใจ จะมีความผิด จึงอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่ จงใจหรือไม่ ไม่ใช่ว่าศาลตัดสินแล้วย้อนไปเอาเรื่องได้ทุกเรื่อง ต้องย้อนไปดูตอนสมัคร” นายวิษณุกล่าว

สำหรับมาตรา 151 ระบุว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังลงสมัคร ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

อย่างไรก็ตาม มือกฎหมายของรัฐบาลหลีกเลี่ยงจะตอบคำถามสื่อมวลชนในหลายประเด็น ทั้งรายละเอียดของคำวินิจฉัยศาล เนื่องจากเขายังไม่ได้ดูคำวินิจฉัยฉบับเต็ม รวมถึงคำให้สัมภาษณ์ของนายธนาธรหลังจากนั้น ซึ่งนายวิษณุบอกว่าไม่ขอวิจารณ์ ไม่ควรไปวิจารณ์ คนอื่นวิจารณ์ได้ แต่รัฐบาลวิจารณ์ไม่ได้ เพราะถ้ามีอะไรขึ้นมา ะหาว่ารัฐบาลชี้นำ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากใครเห็นว่าเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล สามารถร้องต่อศาลได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ก็ต้องร้อง ร้องแบบเอาเรื่องเลย หากร้องไปแล้วไม่จริง ก็อาจถูกหาว่าร้องเท็จ ใส่ร้ายปรักปรำ” เมื่อถามว่า ศาลสามารถตั้งเรื่องเองได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ได้ ที่ผ่านมาศาลก็เรียกเอง

ไม่เพียงเกิด “ผลทางการเมือง” และ “ผลทางกฎหมาย” จากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีนายธนาธร แต่ยังเกิดสารพัดคำศัพท์ที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร บีบีซีไทยรวบรวมคำศัพท์น่ารู้และคำอธิบายมาไว้ที่นี้

เจือสม

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญระบุตอนหนึ่งได้บรรยายถึงการโอนหุ้นไปมา ระหว่างนายธนาธร กับนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา และการโอนหุ้นระหว่างนางสมพร กับนายทวี จรุงสถิตพงษ์ หลานนายของนางสมพร

โดยศาลเห็นว่า บุคคลที่นายธนาธรอ้าง “เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ใกล้ชิดกับนายธนาธร” และพยานหลักฐานที่อ้างถึงอย่างน้อย 6 ประเภทก็เป็นเอกสารที่บริษัท วี-ลัคฯ จัดทำและเก็บรักษาไว้ “จึงเป็นการกล่าวอ้างเพียงเพื่อให้ ‘เจือสม’ กับสำเนาแบบ บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ซึ่งบริษัท วี-ลัคฯ ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า…”

สิ้นคำวินิจฉัยประเด็นนี้ ทำให้ผู้ติดตามฟังการอ่านคำวินิจฉัยศาลสงสัยว่า “เจือสม” คืออะไร

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่า “เจือสม” เป็นคำกิริยา หมายถึง “มีความสอดคล้องหรือสนับสนุนให้น่าเชื่อ เช่น คำให้การของพยานโจทก์กับพยานจำเลยเจือสมกัน”

คำศัพท์นี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในแวดวงกฎหมาย นายบัญญัติ สุชีวะ อดีตประธานศาลฎีกา เคยเขียนบทความเรื่อง “ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา” โดยยกคำพิพากษาฎีกาที่เคยวางหลักไว้ว่า “คดีอาญา โจทก์ต้องนำสืบให้ปราศจากสงสัยว่าจำเลยทำผิดจริง แต่คดีแพ่งศาลต้องดูพยานหลักฐานของทุกฝ่าย แล้วพิจารณาว่าพยานหลักฐานทั้งหมด ‘เจือสม’ หนักไปข้างฝ่ายใด แม้จะไม่ถึงกับปราศจากสงสัยศาลก็ชี้ขาดให้ชนะคดีได้”

ที่ผ่านมา “คอการเมือง” อาจเคยได้ยินคำ ๆ นี้จากหลายคดีดัง อาทิ คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) สั่งจำคุกนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ กับพวก โดยศาลพิพากษาตอนหนึ่งว่า “ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1-6 กลับ ‘เจือสม’ กับพยานโจทก์ (พนักงานอัยการ)… จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังหักล้างพยานโจทก์”

คำพิพากษาศาลฎีกา สั่งจำคุกนายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก คดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ระบุตอนหนึ่งว่า “คำเบิกความของจำเลยยัง ‘เจือสม’ กับคำฟ้องโจทก์ และระหว่างไต่สวน จำเลยยังกลับคำให้การไปมา…”

สรุปง่าย ๆ ว่าหากข้อต่อสู้ในคดีความ “เจือสม” ไปทางไหน ฝ่ายนั้นก็มีแนวโน้มชนะคดี

สมาชิกภาพ

สาระสำคัญเพียงข้อเดียวที่เกิดขึ้นตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คือการสั่งให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98

คำถามที่เกิดขึ้นคือ นายธนาธรเป็น ส.ส. กี่วันกันแน่ เพราะนับจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเมื่อ 23 พ.ค. ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในระหว่างนั้น “เขายังมีสถานะ ส.ส. เพียงแต่ทำหน้าที่ในสภาไม่ได้”

การนับสมาชิกภาพของนายธนาธร ควรเริ่มจากวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. หรือวันที่ กกต. ประกาศรับรองผล ส.ส. บัญชีรายชื่อ 8 พ.ค. หรือวันที่เขากล่าวปฏิญาณตนกลางสภาพร้อมเพื่อน ส.ส. 25 พ.ค. หรือวันใดกันแน่ เป็นผลให้ “นักคณิตศาสตร์การเมือง” ต้องหยิบจับเครื่องคิดเลขมาคิดคำนวณวัน แล้วเกิดสารพัดสูตรทั้งที่ถูกและผิด ดังนี้

 • นับตั้งแต่วันประกาศรับรอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถึงวันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัย 20 พ.ค. >> 196 วัน
 • นับตั้งแต่วันประกาศรับรอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถึงวันที่ศาลสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่และเป็นวันที่ให้พ้นสมาชิกภาพ >> 15 วัน
 • นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ถึงวันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัย >> 211 วัน
 • นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ศาลสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่และเป็นวันที่ให้พ้นสมาชิกภาพ >> 61 วัน
 • นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 ถึงวันก่อนที่ศาลสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่และเป็นวันที่ให้พ้นสมาชิกภาพ >> 60 วัน

สุดท้ายสูตรที่ถูกต้องคือ “สูตรสุดท้าย” เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 100 ระบุว่า “สมาชิกภาพ ส.ส. เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง”

นายธนาธรจึงเป็น “ผู้แทนฯ เต็มขั้น” นาน 60 วัน หรือตั้งแต่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง ถึง 22 พ.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันก่อนศาลสั่งให้นายธนาธรพ้นจากสมาชิกภาพ

ปาร์ตี้ลิสต์คนต่อไป

การพ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. ของปาร์ตี้ลิสต์หมายเลข 1 แห่งพรรคอนาคตใหม่ ทำให้มีตำแหน่ง ส.ส. ว่างลง 1 ตำแหน่ง โดยศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเอาวันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยให้คู่ความฟัง ก็คือวันที่ 20 พ.ย. เป็นจุดเริ่มต้น และภายใน 7 วันหลังจากนี้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนรายชื่อ ส.ส. ในลำดับถัดไปแทนตำแหน่งที่ว่างลง

สำหรับ “พรรคส้มหวาน” มีที่นั่งในสภารวม 80 ที่นั่ง ในจำนวนนี้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 50 คน โดยคนที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้แทนฯ แทนหัวหน้าพรรคก็คือนายมานพ คีรีภูวดล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อันดับที่ 53 ตามบัญชีแรกที่พรรคยื่นไว้ต่อ กกต.

ที่น่าสนใจคือในเมื่อพรรคอนาคตใหม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 50 คน ทำไมลิสต์ถึงเคลื่อนมาถึงผู้สมัครลำดับที่ 53 แทนที่จะเป็น 51

บีบีซีไทยตรวจสอบพบว่า มีผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ 2 คนที่ไม่ได้เป็น ส.ส. คือ น.ส. มูนีเร๊าะห์ ปอแซ ผู้สมัครลำดับที่ 22 และนายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ผู้สมัครลำดับที่ 35 ทำให้รายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามการประกาศรับรองของรัฐบาล เมื่อ 8 พ.ค. มีชื่อปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 52 ได้เป็น ส.ส. คนสุดท้าย เมื่อนายธนาธรพ้นจากสมาชิกภาพไป จึงเกิดเหตุ “ส้มหล่น” ใส่นายมานพ ผู้มีเชื้อสายกะเหรี่ยง และเป็นกรรมการเครือข่ายชาติพันธุ์ของพรรคด้วย

นายสหัสชัย อนันตเมฆ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อธิบายกับบีบีซีไทยว่า หลังจากพรรคยื่นบัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต่อ กกต. เมื่อ 6 ก.พ. 2562 ปรากฏว่า กกต. ตรวจพบ 2 คนที่ “ขาดคุณสมบัติ” จึงแจ้งให้พรรคทราบ ทำให้หมายเลขผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคบางส่วนขยับขึ้นมา 2 ลำดับ โดยถือว่านายมานพเป็นผู้สมัครลำดับที่ 51 ส่วนตัวเขาเป็นผู้สมัครลำดับที่ 52 อย่างไรก็ตามผู้ที่ขาดคุณสมบัติไปทั้ง 2 คนยังช่วยงานพรรคอยู่ตามปกติ

“ผู้พิพากษาไม่เคยมีใครเป็นนักธุรกิจ”

หนึ่งใน “คำโต้แย้งข้างศาล” ของนายธนาธรคือ “ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยมีใครเป็นนักธุรกิจและนักลงทุน จะใช้มาตรฐานของศาลมาพิจารณาว่า โครงการไหนน่าลงทุนและไม่น่าลงทุน คงไม่ถูกต้อง”

จากการตรวจสอบประวัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 ราย พบว่า เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 3 คน, อดีตตุลาการศาลปกครอง 2 คน, อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และปลัดกระทรวง 1 คน, อดีตอาจารย์ด้านนิติศาสตร์ 1 คน, อดีตอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ 1 คน และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

3 ความคิดเห็น

 
619

ไม่มีความหมายอะไรจะยกฟ้องหรือจะติดคุกเพราะทักษิณไม่ได้อยู่เมืองไทย

แต่ที่แน่ๆวันที่ 25 พย.คดีกรุงไทยถ้าให้ผมมองติดแน่นอนครับแต่ได้ประกันไปต่อที่ step อุทร

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ท่านทักษิณ

จูจุ๊บ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Prem

.....ว่าไงล่ะ ประชัย(ลูกเจ้าของโรงสี)....เห็นเขียนด่าทักษิณออกจะบ่อย.....ที่คุณมีเหลืออยู่ในมือตอนนี้ ก็กินไม่มีวันหมด มีแต่เมีย ไม่มีลูก จะสะสมเอาไปให้ใคร?

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0