มีกรมการค้าภายใน ไว้คอยดูแลนายทุนหรือไง????

มีกรมการค้าภายใน ไว้คอยดูแลนายทุนหรือไง????

สังเกคุกันหรือเปล่าครับ ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ราคาสินค้าต่างๆ ต่างปรับราคาขึ้นเป็นทิวแถวรับเลือกตั้งที่ไม่รู้ว่าจะมี หรือครับ นายทุนทั้งหลาย

 มีกรมการค้าภายใน ไว้คอยดูแลนายทุนหรือไง????

3 ความคิดเห็น

 
619

ในยุคที่เหี้.ปกครองแบบนี้เขาไม่มาสนใจหรอกนะว่าของจะขึ้นยังไง

ชาวบ้านจะมีปัญญาซื้อหรือไม่นะ  เขาสนอยู่อย่างเดียวต้องกดมันเอาไว้

ราคาสูงแค่ไหนมันก็มีปัญญาซื้อกันนะ อย่าไปสนพวกมัน

 
เล็กโทรนิคส์

ราคาแสดง ณ จุดขาย   แบบนี้รัฐเก็บภาษีอย่างไร  จะว่าไม่ใซ่สินค้าควบคุม แสดงว่าที่ร้านจะขานเท่าไหรก็แปะเอาเอง หรือไม่ก็แปะทับราคาเดิมเลย แบบนี้ใครควบคุม 

 
3 ส

อนาถ

ขี้เซา