ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

https://world.kapook.com/pin/5acdd8c34d265a01ab8b4567

รูปนี้โพสต์โดย badku เมื่อ 11 เม.ย. 61 16:43:31 จาก URL นี้ : https://acidcow.com/pics/98158-sht-happens-40-pics.html


ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

 ภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาจะต้องจดจำไปจนวันตาย !!

โพสต์โดย badku เมื่อ 11 เม.ย. 61 16:43:31

เปิดภาพเหตุการณ์สุดซวย ที่พวกเขาเหล่านี้ได้เผชิญมา แต่ละเหตุการณ์ไม่ใช่แค่ว่าซวยแบบธรรมดา แต่เป็นที่ยิ่งกว่าอภิมหาความซวยเลยก็ว่าได้ เหตุการณ์เหล่านี้ จะทำให้พวกเขาต้องจดจำไปจนวันตายอย่างแน่นอน...

เครดิตจาก : https://acidcow.com/pics/98158-sht-happens-40-pics.html

4 ความคิดเห็น

 
ICT

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

https://world.kapook.com/pin/5acdd7a94d265a287c8b4567


รูปนี้โพสต์โดย badku เมื่อ 11 เม.ย. 61 16:38:49 จาก URL นี้ : https://acidcow.com/pics/98170-jackie-chan-injuries-on-set-19-gifs.html

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลงเล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

 
เล่นจริงเจ็บจริง !! เบื้องหลังฉากแอ็คชั่น ที่เกิดผิดคิวกลางกองถ่ายของ เฉินหลง

โพสต์โดย badku เมื่อ 11 เม.ย. 61 16:38:49

สำหรับใครที่เป็นแฟนหนังของ เฉินหลง หรือ Jackie Chan น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า ฉากแอ็คชั่นทุกฉาก เขาคนนี้เล่นเองโดยไม่ใช้นักแสดงแทน และแน่นอนว่าจะต้องเกิดการผิดคิวขึ้นมาในกองถ่าย แถมหนังบางเรื่องผู้กำกับถึงขั้นเลื่อนวันฉายออกไป เพื่อให้เขาได้พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ แล้วกลับมาถ่ายทำใหม่อีกครั้ง

เครดิตจาก : https://acidcow.com/pics/98170-jackie-chan-injuries-on-set-19-gifs.html

 
ICT

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

https://world.kapook.com/pin/5acdd6694d265aa3578b4567

รูปนี้โพสต์โดย jaae123450 เมื่อ 11 เม.ย. 61 16:33:29 จาก URL นี้ : https://www.boredpanda.com/wild-bird-photography-finland-ossi-saarinen/?page_numb=2


ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์ ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

 
ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากป่าในฟินแลนด์

โพสต์โดย jaae123450 เมื่อ 11 เม.ย. 61 16:33:29

ชม 18 ภาพถ่ายนกสวย ๆ จากผลงานของ Ossi Saarinen ช่างภาพชาวฟินแลนด์ ที่ตระเวนออกเดินทางถ่ายภาพสัตว์ป่าต่าง ๆ ในประเทศฟินแลนด์ โดยรอบนี้เขาได้รวบรวมภาพถ่ายนกสวย ๆ ที่พบเจอในป่า สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนรักสัตว์

เครดิตจาก : https://www.boredpanda.com/wild-bird-photography-finland-ossi-saarinen/?page_numb=2 
3 ส

ชมครับโอเคนะ

 
tongtata

สุดยอด . . สุดยอด