ปฏิบัติการ”กำจัดฝุ่นเมือง”..ดำเนินต่อไป..!!

ปฏิบัติการ”กำจัดฝุ่นเมือง”..ดำเนินต่อไป..!!

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ฎ.ถอนสภาพที่สาธารณสมบัติ แขวงอนุสาวรีย์-บางเขน-ถนนนครไชยศรีเขตดุสิ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1

33 ความคิดเห็น

 
พิเภกInter

13 ก.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๖๒

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
พิเภกInter

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๔แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
พิเภกInter

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

จากนั้นก็เป็นการ"ปล่อยให้เช่า 99 ปี"

แก่บรรดาพ่อค้าเป็ดไก่และพวกต้มเหล้า…

เสวยสุขจากสาธารณูปโภคที่เกิดจาก"เงินกองกลาง"…!!

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

ฝ่ายยุทธการก็ทำการ"ล่อเป้า"ด้วยประเดนขบขัน

ลวงให้บรรดา"ฝุ่นเมือง"ไล่งับความไร้สาระกัน

กระทั่งพากันหลงลืมประเดนใหญ่ "หลงไปกับเครื่องแต่งกายและ อ้ายพวกโจร 500"

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
หลวงพี่เตี้ย

พูดอย่างนี้ได้อย่างไร

ใบตองแห้ง  เรียก   การต่อสู้อันแหลมคม

ขำขำ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

ฝ่าย

“เซ็นทรัล” ทุ่มซื้อที่ “สถานทูตอังกฤษ” 2 หมื่นล้านบาท!!!!!พวกเขาเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งชาติอย่างมันสสส์ปากกันสนุกไป

รอมานานตั้งแต่ออกกฏหมายให้เช่าชาติ 99 ปี โน้นนนน

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
พิเภกInter

กล่าวฝ่ายบรรดา"ฝุ่นเมือง"ต่างพากัน"หนีตาย"

ย้ายไปถิ่นไกลปืนเที่ยง กลายเป็น"ซิตติ้งบลู"อินเดียนแดงสมัยใหม่

ปล่อยให้ฝ่ายประชาธิปไตย"ไล่งับประเดนไร้สาระ"กันต่อไป…!!

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

https://youtu.be/GegaGaKaMdU


หมาถูกทิ้ง…

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
3 ส

อนาถ

ขี้เซา

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
คุณรู้สึก เศร้า
 
หลวงพี่เตี้ย

กระทู้นี้   มีสาระกว่าสภาผู้แทน

ในสภาตอนนี้   มีแต่น้ำจริงๆ   ...........   16

ในสภาตอนนี้   เขาให้ความสำคัญตรงนี้

"อยากให้สื่อโฟกัสตรงไหน แหล่งข่าวต้องโฟกัสตรงนั้น"

นี่ยังสาละวนไปกับการหาคลิปคำพูดในสภามาแก้ต่าง
ประมาณว่า
"แม่  แม่    พี่เขาตีหนูก่อนนะ หนูไม่ได้เป็นคนหาเรื่อง"

สู้แม่งไม่ได้   ฟ้องแม่ดีกว่า    สติปัญญาอยู่ตรงนี้     16

คลิปนี้สำคัญมาก    เรื่องอื่นไม่สำคัญ     สติปัญญาอนาคตใหม่   .........   ขำขำ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
Boulevard of Hopes

ประเทศไทยเสียโอกาสดีๆ ไป 2 ครั้ง

1 ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของยุโรป  ไม่งั้นนตอนนี้คนไทยก็พูดภาษาอ้งกฤษเก่งแล้ว

ไม่ต้องจ้าง ครูสอนภาษาจากฟิลิปินส์มาสอน เพราะเขาก็เป็นเมืองขึ้นของอเมริกา

2 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเทศ หลังสงครามอินโดจีนสงบ ไม่งั้นป่านนี้เราเจริญกว่าเกาหลีใต้มากมาย 

คนเกาหลีใต้ อาจจะต้องมาดู ซีรีส์ไทย แทนที่ไทยจะดูซีรีส์ เกาหลีใต้

090909

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

ไม่จริง พม่า ลาว ญวน ล้วนเสียเมือง ไม่เห็นเขาเจริญ…!!

ไทยมีดีแทบทุกอย่าง ยกเว้นอย่างเดียว"มีคนไทยที่มักง่าย"

ชนชั้นปกครองเล็งเห็นถึงข้อนี้ จึงผลักไสเอาพวกที่คิดว่า"อยู่เป็น"ออกไป

กลุ่ม"อำนาจเก่า"เขาส่งคนเข้าไปในทุกวงการ พยายามโต้เถียงประเดนในเรื่องไรสาระ

ชวนให้พวกที่กระหยิ่มตนที่หลงไปว่าเหนือชั้น หันไปโต้เถียงแบบเข้าป่าหาเห็ด

มีแม้กระทั่งในเน็ตอย่างที่"อ้ายเดฟ"และ พวกชวนดูหนังกำลังกระทำอยู่

ด้วยการจุดประเดนใหม่ขึ้นมา แล้วลากเอาไก่ไปกินในน้ำ ตามอย่างที่เขาถนัด

ชักแม่น้ำทั้งห้าด้วยประเดนใหม่ ให้พวกหลงตนที่คืดว่า"อยู่เป็น"ไปไล่งับ

พากันเป็น"กบต้ม"พร้อมกันโดยมิได้นั้ดหมาย คล้ายการกำจัดหนองออกจากแผลเน่า…

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

มาเลย์   สิงคโปร์   เจริญมากครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

อือ..มีเหตุผลปัญหาที่ไทยไปไม่ไกลคือติดอยู่ที่ระบอบ..อย่างเดียว 

เหมือนคนป่วยเป็นใส้ติ่งแต่กินยาพารามันก็ไม่หายหรอกนะ ต้องผ่าตัด

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
คุณรู้สึก ถูกใจ
 
พิเภกInter

ตัวอย่างของความ"แม่นประเดน"…

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

ตัวอย่างของการหลงตน ที่นำไปสู่การหลงประเดน…

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

ไม่ได้หลง   เขาเรียกเสือกทั้งคู่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
Boulevard of Hopes

mท่านภิเภกฯ ลาว และพม่า ล้่าหลังไทยมากมาย แต่วันนี้เขาเริ่มตั้งตัวและเดินได้แล้ว

แต่ไทยยังล้มลุกคลุกคลาน และกำลังจะมอบ แล้ว 

09

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

 อีกสิบปี   เจริญแน่นอนครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ดีใจจัง   ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร   ให้คนกันเองกดขี่รีดไถดีกว่า

สลิ่ม​ข้างบ้านบอกแล้วไงอ่ะขอแค่บ้านเมืองสงบสุขก็พอ

เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร

 

16

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

ประเทศกูมี   ทุกอย่างล้วนเป็นของปลอม

16

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
ชาติอนุรักษ์

ประเด็นที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และ ประเทศไม่เจริญ.....เพราะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นฝรั่ง ....มันใช่หรือ ?

การที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นทำให้ ปชช.พูดอังกฤษ ไม่ได้ ..... พูดอังกฤษได้แล้วเป็นไง จะอิ่มปากอิ่มท้องขึ้นมาเองหรือ ยุคโบราณ ปชช.ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ใช้ภาษาอังกฤษทำอะไร ค้าขายก็ไม่ได้ส่งออกเอง ซื้อขายกันในประเทศผ่านพ่อค้าคนกลาง  ปัจจุบันเด็กรุ่นหลังได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่+การดิ้นรนของเด็ก เขาก็กระตือรือร้นที่จะไขว่คว้าหาความรู้ใส่ตัว การพัฒนาเป็นไปตามยุคตามสมัย ศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์จริงตามโลกปัจจุบัน

ในช่วงเป็นทาสเมืองขึ้นระยะเวลาหลายสิบปี ถูกกดขี่รีดไถ .... ให้เขาขนทรัพย์สินไปเมืองเขา เพื่อแลกกับการพูดภาษาอังกฤษได้  มันแลกเปลี่ยนกันคุ้มค่ามาก....ใช่ไหม?

การที่ประเทศพัฒนาไม่ทันเพื่อนบ้าน ก็เพราะความขยันของทหาร .... ทำรัฐประหาร 18 ครั้งที่ผ่านมา ก็เพียงเพื่อแย่งกันมีอำนาจและได้ผลประโยชน์ ประเทศไม่เคยมีนักพัฒนามาทำงานการบริหารประเทศ...... ในรอบ 80 ปี เจอแค่คนเดียว นอกนั้นเหมือนเดิมสร้างความเจริญแค่ตัวเองและพวกพ้อง มันไปไม่ถึง ปชช. แล้วประเทศจะเจริญได้อย่างไร ?

หนทางแก้ไข ไม่ใช่มามองผลลัพท์แต่เพียงผิวเผิน  เพราะหากเป็นเช่นนี้ ประเทศนี้ก็ไม่พ้นบ่วงกรรมที่กระทำกันซ้ำซาก

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

ทาสเมืองขึ้น   แตกต่างตรงไหนกับทาสคนกันเอง

คนกันเองก็กดขี่รีดไถกันเป็นเรื่องปกติ    กดขี่มากกว่าด้วย

ประว้ติศาสตร์ไทยไร้สาระไม่พูดถึงเท่านั้นเอง

ตัวอย่าง  กบฎผีบุญ   การต่อต้านราชสำนักของคนอิสาน    กบฎชาวนาเจอกับกองทัพสมัยใหม่

แค่เรื่องเล่า  ตำนานพระธาติพนม    ก็ขนลุกแล้ว   ศพลอยน้ำมาตามแม่น้ำโขงเป็นสาย

07

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Boulevard of Hopes

เมื่อเห็นว่าเรียนแล้วไม่มีประโยชน์ 

ไม่เห็นจำเป้นต้องจ้างคณุต่างชาติมาสอนเลย

เสียงบประมาณโดยใช่เหตุ

เรียนแล้วก็ป้องกันทหารมาทำรัฐประหารไม่ได้ 

เรียนแล้วไม่ช่วยให้อิ่มปากอิ่มท้อง

ก็ไม่ต้องเรียน 

09

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

เสียดายพื้นที่อนุสาวรีย์ เขตบางเขนจริงๆ สมัยเมื่อ 20 กว่าตอนเรียนอยู่ใช้เป็นที่เตะบอล  เดินเล่น ทำกิจกรรมต่างๆ   วันใดที่ประชาชนลุกฮือเมื่อไร  ผมจะรวมด้วยอย่างแน่นอนโดนที่ไม่รังเรเลยนะ 

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
พิเภกInter

หมดสินกำลังใจเพียงใด ขออย่าได้ขาดสติยังยั้ง

ยอมตนตกเป็นทาสซาตาน ถึงขนาดยอมเป็นเมืองขึ้น

ประชดชีวิตยอมตกเป็นทาสผู้อื่นไม่เว้นแม้เป็นทาสมาร

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

ตลกดี

เขาพูดถึงอดีต   

สงสัย  เภกอ่านภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง

16

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
คุณรู้สึก ถูกใจ
 
พิเภกInter

ข้อที่ 3: บูชาบุคคลที่ควรบูชา
บาลี: ปูชา จ ปูชนียานํ (ปูชา จะ ปูชะนียานัง)
บูชา คือ สักการะ เคารพ นับถือ ยำเกรง กราบไหว้ ทำด้วยความเอื้อเฟื้อ การบูชาเป็นมงคล เพราะทำให้เราลดทิฏฐิมานะลงได้ ป้องกันความเห็นผิด และทำให้เราได้แบบอย่างที่ดีจากคนที่เราเคารพ เป็นการขจัดคนพาลให้พินาศไปโดยทางอ้อมและเป็นการเชิดชูบัณฑิตให้สูงเด่นยิ่งขึ้น และได้ชื่อว่าเป็นผู้มี "กตัญญูกตเวที" อีกด้วย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0