ชาวสันติอโศก อวยบิ๊กตู่ ขอให้เป็นายกฯต่อ สักสองสามสมัย!

ชาวสันติอโศก อวยบิ๊กตู่ ขอให้เป็นายกฯต่อ สักสองสามสมัย!

5 ความคิดเห็น

 
น้ำกรดแช่เย็น

ชาวสันติฯ กินผักกินหญ้า..ปัญญา..ความคิดไม่ค่อยได้ใช้เขาเลยอยู่ได้..ชาวบ้านทั่วๆไป..ตายหมู่ เอาไปเป็นนายกของสันติอโศกกลุ่มเดียวเหอะ22

 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห

 
big60

สำหรับคนบางกลุ่ม ก็ไม่น่าสนใจอะไร ไม่ควรให้ความสำคัญอะไรมากไป บางพวกก็มีแนวคิดผิดธรรมชาติ จมอยู่กับวิถีที่สูงสุดของมนุษย์ ในขณะที่ตนอยู่ในวิถีต่ำสุด แต่ก็พยายามดึงวิถีที่สูงสุดมาใช้

...

ความขัดแย้งกับความเป็นอยู่ มันจึงไปกันไม่ได้ กลายเป็นส่วนประหลาดของสังคมไป คืออยู่กับอริยะก็ไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ของจริง อยู่กับปุถุชนก็ไม่ได้ เพราะตัวเองอ้างว่าสูงกว่า กลายเป็นส่วนแปลก

...

ที่ว่า ไม่ใช่วิถีของอริยะ ก็ไม่ได้กล่าวเกิน วิถีอริยะไม่เคยยุ่งการเมืองเลยตั้งแต่อดีตมา วิถีอริยะจะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น แม้ตายก็ไม่ทำ วิถีอริยะจะไม่ทำลายสังคมที่ตนอยู่อาศัย

...

ถ้ากลุ่มไดทำ หาใช่อริยะไม่ เป็นได้ก็แค่คนบาปของแผ่นดิน ไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถนำมาอ้างทำได้ เพราะโทษไดๆในโลกไม่มีอะไรหนักกว่า ทำความแตกแยก  ซึ่งมันจะนำไปสู่ความหายนะข้างหน้า

...

บางคนเรียกวิถีเช่นนี้ว่า วิถีเทวทัต เพราะทำคล้ายคลึงกัน คือนำสิ่งที่สังคมทำไม่ได้เพราะความจำเป็นบังคับมากล่าวอ้าง เพื่อให้ตนดูเหนือกว่าผู้อื่น แล้วแบ่งแยกสังคมออกจากกัน ซึ่งไม่มีในวิถีอริยะ

 
PM007

ชาวนรกอโศก ไม่ไปท้วงคืนเขาพระวิหารอีกหรือ

 
tongtata

คนนี้ดีกว่าครับ . . cheer เต้น เต้น เต้น cheer