ง่ายดี44

ง่ายดี44

4 ความคิดเห็น

 
น้ำกรดแช่เย็น

16

 
เขี้ยวสั้น

เพราะวราเทพ ยอมที่จะสวามิภักดิ์กับทหาร

เห็นมั้ยว่าจบง่าย เพราะทหารมี ม.44 ที่เหนือกว่ากฏหมายและความยุติธรรมทั้งมวลในประเทศนี้

ใครที่มีคดีต้องรีบไปซบทหาร เพราะทหารยึดถือและเคารพกฏหมาย

มาตราเดียวก็เหลือรับประทาน ก็คือ ม.44

เปลี่ยนแปลงได้ทั้งประเทศ

 
3 ส

ม.44

ขำขำ

 
619

ยุคนี้จะทำอะไรก็ง่ายไปหมด จะปลดใครจะย้ายใครจะยึดทรัพย์ใคร ง่ายๆ