ค น ไ ท ย ไ ม่ รั ก กั น . . . . . . 2310 กรุงศรีแตก...2562 รัตนโกสินทร์ โคม่าหนัก.

ค น ไ ท ย ไ ม่ รั ก กั น . . . . . . 2310 กรุงศรีแตก...2562 รัตนโกสินทร์ โคม่าหนัก.

ค น ไ ท ย ไ ม่ รั ก กั น . . . . . . ตอนนั้น 2310 เหมือนตอนนี้ 2562

7 เมย. 2310...กรุงศรีฯแตก...2562 กรุงรัตนโกสินทร์ ...โคม่าอาการหนัก.

.

สิ่งที่ดวงวิญญาณของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช....

กำลังสื่อถึง...........คนไทยทั้งแผ่นดิน...........................

ถึงความแตกแยก.....ของประชาชน....แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า

มีพวกขุนนางกังฉิน......กำลังโกงบ้าน.....กินเมือง...............

จนใก้ลถึงวันสิ้นชาติ....สิ้นแผ่นดิน......เข้าไปทุกทีแล้ว.......

อย่าคิดว่า....พระองค์ฯไม่รับทราบ................................

.

" ไปได้แล้ว....พอได้แล้ว....ไอ้พวกโจรปล้นชาติ "

.

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
คุณรู้สึก ว้าว!

7 ความคิดเห็น

 
Chuu

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  3
 
Chuu

  อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก

ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา

ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชา

แด่ ศาสนาพระพุทธโคดม

ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี

สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้เหมาะสม

เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม

ถวายบังคมรอยบามพระศาสดา

คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า

ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา

พระพุทธศาสน์ยืนยงคู่องค์กษัตรา

พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
คุณรู้สึก หลงรัก
 
3 ส

ประชาชน

ขี้เซา

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
Chuu

หวัดดี 3ส

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  3
 
Chuu

ทหารเอกพระเจ้าตากสินฯ....ร่วมกู้ชาติมาด้วนกัน

ถูกตัดหัวเรียบ..........ผิดเพราะ....ไม่ยอมเปลี่ยนนาย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  9
 
Chuu

7 เมย. 2310...กรุงศรีฯแตก....2562 กรุงรัตนโกสินทร์ ....โคม่า.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
Chuu

สิ้นชาติ.....สิ้นแผ่นดิน.....สิ้นศาสนา.......สิ้นกันอย่างไร ?

ไอ้ตัวเหรี้ย....ที่สั่งปิดล้อมวัดพระธรรมกาย...22 วัน

มันคือไอ้โม้งที่อยู่เบื่องหลัง....การทำลายล้างพุทธศาสนา

.......ตามมาดู.....คลิปนี้....มีคำตอบ........

.

จิตวิญญาณการคุ้มครองพระพุทธศาสนา.

.

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
คุณรู้สึก หลงรัก