คำประกาศของคนรุ่นใหม่

คำประกาศของคนรุ่นใหม่

 ผู้นำประเทศไทยต้องเข้าใจสังคมไทย สังคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี พร้อมขี่คลื่นโลกาภิวัฒน์เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์

“คนไทยทุกคนเท่าเทียมกันและเท่าทันโลก” ถ้าตนเป็นนายกรัฐมนตรี นี่จะเป็นภารกิจของรัฐบาลประชาธิปไตย

“ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พาประเทศไทยไปข้างหน้า” นายธนาธร กล่าว

คำประกาศของคนรุ่นใหม่    นี่คือ    ความต่อเนื่องจาก    คำประกาศคณะราษฏร์   พ ศ  2475

สุดยอดครับ   ควรค่ากับการฟัง

07      14

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  11
 • ขำขำ
  11
 • เศร้า
  13

7 ความคิดเห็น

 
3 ส

เยี่ยมครับ

ยอดเยี่ยม

 • หลงรัก
  13
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  9
 
Boulevard of Hopes

กำ พวกเขาทั้งเกียจ ทั้งกลัว 

เดี๋ยวพวกมันก็หาเรื่อง อีก 500 เรื่องมากระทืคุณธราธร

 • หลงรัก
  12
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  8
 • เศร้า
  3
 
หลวงพี่เตี้ย

พวกมันไม่ให้แถลงในสภา

พวกเราก็ช่วยกันลากออกมาให้ทุกคนได้ฟังครับ

คำประกาศของคนรุ่นใหม่

หลักการประชาธิปไตยและความก้าวหน้า

ผีห่าซาตานร้องกรี๊ดๆ  ......  16

07

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  9
 
หลวงพี่เตี้ย

ฟังธนาธร

แล้วฟังไอ้พวกสวะวุฒิสมาชิกพูดนี่

ไอ้พวกวุฒิสมาชิกนี่มันทุเรศมากจริงๆ

ไอ้พวกถ่วงความเจริญ

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  2
 
tongtata

ชู้ดดดดดดดดดดดดดด!! . . ดีใจ เต้น เต้น เต้น ดีใจ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

ธนาธร แถลง หลังผลการเลือกนายก    5/6/2562

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  11
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  11
 
นายหนหวย

 • หลงรัก
  10
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  11
 • เศร้า
  11