ขำขันเรื่องต่อไปครับ..เรื่องนี้ให้ชื่อว่า.. ทำให้คนเลิกนับถือกู

ขำขันเรื่องต่อไปครับ..เรื่องนี้ให้ชื่อว่า.. ทำให้คนเลิกนับถือกู

เรื่องก็มีอยู่ว่า..ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำ..แกเป็นคนทำอะไรยึดหลักกฎหมายเคร่งครัดเสมอ..

วันหนึ่งเมียแกลูกแกไปปิดสนามบินร่วมกับพันธมิตรในหมู่บ้าน..

พอถึงเวลาที่ต้องตัดสินคดีแกก็ดึงเวลาไปเรื่อยแล้วก็ให้ลูกเมียแกสัญญาด้วยวาจา

ว่าจะมาทุกครั้งที่แกเรียกแล้วปล่อยตัวไป... อยู่มาวันหนึ่ง..แกได้รับคำสั่งให้พิจารณา

คดีตาปิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน.. ผู้ใหญ่แกก็ตัดสินทันทีเลยครับ ..การทีตาปิงอนูญาต

ให้นายสินกลับเข้าหมู่บ้านได้ ตาปิงมีความผิด..ทำให้ผู้ใหญ่บ้านหมดความศักดิ์สิทธิ..

เพราะนายสินเป็นนักโทษหนีคำสั่งที่ทางผู้ใหญ่ต้องการตัว..แต่นายปิงกลับอนุญาตให้นายสิน

กลับเข้าบ้านได้ไม่หนีอีกต่อไป..จึงทำให้นายสินไม่ใช่นักโทษหนีไปตามคำสัง

ให้ตามจับของผู้ใหญ่บ้าน..การกระทำของนายปิงเป็นการรกระทำที่ทำให้คำสั่ง

ให้จับตัวกลับมาลงโทษหมดความศักดิ์สิทธิทำให้คนเลิกนับถือผู้ใหญ่

ให้ลงโทษนายปิงโดยให้โบย2ที และเรียกเงินประกัน 50000 ตำลึง...โห...55555... โห....55555 ...ตะเล็งๆๆ...

090909

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ขำขำ