เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ

Vocational Course หลักสูตรเฉพาะทาง

โปรแกรม Vocational Education Training (VET) COURSE หรือ เรียกอีกอย่างว่า โปรแกรมทางวิชาชีพการเรียนแบบนี้ถ้าเทียบกับในเมืองไทยก็เทียบได้กับวุฒิปวช (Certificate) และ ปวส (Diploma) คนไทยจะเรียกกันติดปากว่า “เรียน Dip” (ซึ่งย่อมาจาก Diploma) คำว่าเรียน Dip โดยทั่วไปรวมถึง Courseในระดับอนุปริญญาหลายระดับ ตั้งแต่ Certificate I-IV, Diploma และAdvanced Diploma

Certificate คือประกาศนียบัตร มี 4 ระดับคือ Certificate I, Certificate II, Certificate III และ Certificate IV คอร์สที่เปิดสอนมีหลากหลาย ที่เป็นที่นิยมในหมู่เด็กนักเรียนไทย ได้แก่ Business, Tourism, Hospitality (งานบริการ การโรงแรม), Cookery (ทำอาหาร), Patisserie (ทำขนม)และMarketing เป็นต้น

ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนควรจะมีวุฒิขั้นต่ำ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบ Grade 10, IGCSE หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOFLE โดยผลเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 5 (IELTS) หรือ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถขอสอบวัดระดับตรงกับทางสถาบันได้ในบางแห่ง

APEX เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อพ.ศ. 2539 โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในหลากหลายสาขาวิชาซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ในต่างประเทศมาโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  3