Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Joy is not in things,
it is in us.

ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นได้จากสิ่งของรอบตัว
หากแต่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราเอง

เบนจามิน แฟรงคลิน