ริชาร์ด รอเจอส์

GB
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2476

Richard Rogers

ริชาร์ด รอเจอส์

สถาปนิกชาวอังกฤษ

My parents always told me
that nothing was impossible.
พ่อแม่ของผมมักจะบอกผมว่า
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้


ริชาร์ด รอเจอส์ (Richard Rogers) เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1933 เป็นสถาปนิกชาวอังกฤษ มีผลงานการออกแบบในลักษณะสมัยใหม่นิยมและคติคำนึงประโยชน์ (functionalist) เขาเกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ ในปี 1933 เข้าศึกษาที่ Architectural Association School of Architecture ในลอนดอน ก่อนที่จะมาจบการศึกษาจาก Yale School of Architecture ในปี 1962